op = opruiming

Wet koop op afstand

Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.


De wet bevat onder meer verplichtingen voor de leverancier om de consument bij overeenkomsten op afstand tijdig en voldoende informatie te verstrekken.
De consument heeft bedenktijd en het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te beëindigen. De wet biedt de consument een betere bescherming tegen het eisen van betaling voor niet bestelde zaken en geeft meer bescherming tegen agressieve verkooptechnieken.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 1. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 2. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 3. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 1. Bedrijfsgegevens (identiteit)
 2. Kenmerken van het product (deze staan bij ieder product), zie ook onze disclaimer
 3. Prijs (deze wordt bij ieder product vermeld)
 4. Wijze van betaling
 5. Wijze van levering
 6. Bezorgkosten
 7. De geldigheidsduur van een aanbod of van de prijs
 8. Garantie

Deze informatie is door middel van de links terug te vinden op onze website en bij de producten.

Paulissen Witgoed doet er alles aan u zo goed mogelijk te informeren via de website, wanneer u echter nog vragen heeft over een product of onze dienstverlening kunt u telefonisch contact opnemen of per E-mail.

Afkoelingsperiode

U heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden is het mogelijk om een product welke niet gebruikt is terug te sturen. (wet kopen op afstand)

Voorwaarden afkoelingsperiode/annuleren
U kunt een product welke niet aan uw verwachtingen voldoet binnen 14 dagen terug sturen, hievoor hoeft u geen reden op te geven. Dit dient te gebeuren volgens onze procedure retourneren.
PaulissenWitgoed.nl werkt hier volgens de wet kopen op afstand.

Voorwaarden voor het retour sturen van producten binnen de afkoelingsperiode

 1. De klant gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking.
 2. Het product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
 3. Het product zal met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.

Indien het apparaat in een doos is verpakt raden wij u aan deze doos de gehele garantieperiode te bewaren.

Producten die binnen een periode van 2 weken defect gaan kunnen, in overleg met PaulissenWitgoed.nl terug worden gestuurd of worden omgeruild.